Mẫu Đơn Xin Cấp Phép Xây Dựng Mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]
(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Kính gửi: ....................................................................................................[2]

1. Tên chủ đầu tư: ..............................................................

Sinh năm: .....................................
Chứng minh nhân dân số: .................................................... do ...........................................
Cấp ngày: ........................... tháng …………………năm …………………
Địa chỉ thường trú:
Số nhà: ............................... đ­ường: .............................................................................................
Ph­ường (xã): ...................... quận (huyện): ..............................
Số điện thoại:............................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: ........................................ diện tích: ............................................................................
Tại số nhà: ............................ đ­ường: ...........................................................................................
Ph­ường (xã): ........................ quận (huyện): ............................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số: ..................................................................
do: ...................................... cấp ngày: ....................................

3. Nội dung xin phép xây dựng:

Loại công trình: .............................................................................................................................
Diện tích xây dựng tầng trệt: ....................... m2
Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m): ....................................................
Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): ............................................

4. Tên đơn vị hoặc ng­ười thiết kế (nếu có): ......................................................................................

Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ th­ờng trú của ngư­ời thiết kế nội thất: ..............................
Số nhà: ............................... đ­ường: .............................................................................................
Phư­ờng (xã): ...................... quận (huyện): ..............................
Số điện thoại: ...........................................................................

5. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là ............... tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

6. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế đ­ược duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯ­ỜNG

             (XÃ, THỊ TRẤN ) (3)

              (ký tên, đóng dấu)

 

 

Tp. Hà Nội

ngày........tháng.......năm.......

Ngư­ời làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 
[1]Mẫu này đ­ợc ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[3] Xác nhận của UBND ph­ờng (xã, thị trấn) nơi xây dựng công trình về nội dung khai ở mục 2 của đơn 

Xem thêm: Thiết kế nhà đẹp, thiết kế kiến trúc, thiết kế xây dựng

Tin liên quan
Mẫu đơn xin cải tạo, sửa chữa nhà chung cư

Căn hộ chung cư đang sử dụng bị xuống cấp làm sao để cải tạo, sửa chữa lại nhà chung cư đúng theo trình tự? Làm một mẫu đơn xin cải tạo, sửa chữa nhà chung cư sẽ giúp bạn làm dễ dàng hơn.

Mẫu Hợp Đồng Thiết Kế Xây Dựng Nhà Ở Gia Đình Anh Vương

Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng nhà ở gia đình anh Vương được Xây Dựng Nhà Xinh chia sẻ dựa trên bộ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, nghị quyết, quyết định của chính phủ và bộ xây dựng.

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở mới nhất được Xây Dựng Nhà Xinh cập nhật theo thông tư 15/2016/TT-BXD cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng. Tham khảo ngay

Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ
Tư vấn miễn phí
Gửi yêu cầu đến nhà xinh
Công trình tiêu biểu